Teamwerking

Het CLB werkt multidisciplinair

Elk CLB-team is "multidisciplinair" samengesteld. Dat wil zeggen dat mensen met verschillende opleidingen in 1 team samen zitten. Gezien de ruime invulling van leerlingenbegeleiding kan dat ook niet anders.

Vanuit verschillende hoeken naar vragen en problemen kijken, is van onschatbaar belang. Een CLB'er kan onmogelijk op alle mogelijke vragen antwoorden. Daarom is het goed om terug te kunnen vallen op een heel team. Dat biedt de school, ouders en leerlingen een brede aanpak.

Een typisch CLB-team wordt samengesteld uit de volgende beroepen:

  1. arts
  2. psycholoog of pedagoog
  3. maatschappelijk werker
  4. verpleegkundige

Hulp in vertrouwen

Net zoals artsen zijn CLB-medewerkers gebonden aan het beroepsgeheim. Wat je aan een CLB-medewerker vertelt, blijft dus geheim. Hij mag het wel bespreken met een collega binnen zijn team, maar alleen als de hulpverlening er baat bij heeft. Die collega moet uiteraard ook het beroepsgeheim naleven.