clb aan de leie

Vaccinaties door het CLB

Het CLB geeft nooit vaccinaties zonder schriftelijke toestemming van de ouders.

Als de toediening van een vaccin op school wordt aangeboden door het CLB, krijgen de ouders daar informatie over en kunnen zij al dan niet toestemming geven op een toestemmingsformulier.

Enkel als er dus expliciete toestemming van de ouders is, gaan wij het vaccin toedienen.